Executive search

Executive search

  •  Nabízíme exkluzivní spolupráci na bázi garantovaného úspěchu
  •  Vyhledáváme a oslovujeme talentované manažery, odborníky pro střední a vyšší management
  •  Dodržujeme proces s jasně danými pravidly včetně časového harmonogramu